ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΑΣ

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Ο Κωνσταντίνος Μόνας είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής που από το 1990 και μέχρι το τέλος του 2020 εργάσθηκε στις υπηρεσίες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης φθάνοντας στο βαθμό του Διευθυντή του ΕΣΥ.
Αρχικά και για πολλά χρόνια εργάσθηκε στις δομές αποκατάστασης του ΨΝΘ με ασθενείς που βίωναν κύρια ψυχωσικές διεργασίες. Τα τελευταία 13 χρόνια εργάσθηκε στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Κεντρικού Τομέα της πόλης της Θεσσαλονίκης, στο οποίο επί μια εξαετία υπήρξε και ο προϊστάμενος αυτού. Συγχρόνως και για πολλά χρόνια έβλεπε ασθενείς στα πλαίσια των απογευματινών ιατρείων του ΨΝΘ, με ένα ημι-ιδιωτικό πλαίσιο.
Στο ΚΚΨΥ του ΚΤ εργάσθηκε θεραπευτικά με πολλούς ψυχικά ασθενείς που αντιμετώπιζαν κυρίως προβλήματα συναισθηματικών και αγχωδών διαταραχών, αλλά και διαταραχών προσωπικότητας. Η αντιμετώπιση αυτών ήταν κύρια ψυχοθεραπευτική, αλλά αρκετές φορές και φαρμακευτική ή λιγότερο μόνο φαρμακευτική. Τα τελευταία 10 χρόνια η ψυχοθεραπευτική του αντιμετώπιση περιορίστηκε αποκλειστικά στη Βραχεία Εντατική Δυναμική Ψυχοθεραπεία κατά Davanloo.
Το 2012 μετέβηκε για ένα εξάμηνο στο Halifax του Καναδά και εργάσθηκε εκπαιδευόμενος στην Βραχεία Εντατική Δυναμική Ψυχοθεραπεία στο Center for Emotions and Health του Dalhousie University κοντά στον διακεκριμένο καθηγητή ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, ερευνητή και δάσκαλο της ΒΕΔΨ Dr Allan Abbass ο οποίος υπήρξε εξέχων μαθητής του Dr Habib Davanloo, που επινόησε και εφήρμοσε την ΒΕΔΨ.
Από το 2013 μέχρι σήμερα διδάσκει τη μέθοδο της ΒΕΔΨ με μαθήματα και τη χρήση βιντεοσκοπημένων πραγματικών συνεδριών με ασθενείς του και με επιβλέψεις στους ειδικευόμενους ψυχιάτρους του ΚΚΨΥ του ΚΤ αλλά και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας του ΕΣΥ. Επίσης από το 2016 διδάσκει τη μέθοδο της ΒΕΔΨ σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας μέσω ιδιωτικού εκπαιδευτικού προγράμματος σε συνεργασία με το Ιατρικό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο.
Από το 2017 είναι πιστοποιημένος θεραπευτής της Βραχείας Εντατικής Δυναμικής Ψυχοθεραπείας κατά Davanloo, αλλά και πιστοποιημένος εκπαιδευτής και επιβλέπων στη ψυχοθεραπεία αυτή από την International Experiential Dynamic Therapy Association. Αντίστοιχα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη συνεργασία του ΙΨΚ είναι επίσης πιστοποιημένο από την IEDTA.
To 2004, ανακηρύχτηκε διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ, με θέμα που έχει σχέση με τις ψυχολογικές επιπτώσεις των προβλημάτων υπογονιμότητας σε υπογόνιμα ζευγάρια.
Από τον Δεκέμβριο του 2020 αποχώρησε από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και βλέπει ασθενείς αποκλειστικά στο ιδιωτικό του Ιατρείο.